Styrelseledamöter (Juridiska Fakulteten)

Vakant– Ordförande (HT16-VT17)

Vakant - Vice ordförande (HT16-VT17)

Hanif RajabiSamordnare (VT16-HT16)
Hanif

 

 

Joakim Lundin - Samordnare (HT15-VT16)
Joakim

 

 

 

Vakant - Samordnare (HT16-VT17)

Frida Sundin - Samordnare (VT16-HT16)
Frida