Är du intresserad av att bli en studieinspiratör?

Kontakta oss på studieinspiratorerna.lund@gmail.com!

OM STINA

Studieinspiratörerna (StIna) är en ideell förening som arbetar med att motverka snedrekryteringen i första hand på Juristprogrammet vid Lunds Universitet, men även vid Lunds Universitetet i stort. Genom att uppmuntra och motivera elever från studieovana miljöer tror vi att mångfalden kommer öka vilket leder till en högre jämställdhet på lång sikt.

Föreningen har sitt ursprung i ett mentorskapsprojekt som startade år 2000 vid Juridiska Fakulteten av Sandra Moradi i syfte att öka mångfalden vid nämnda fakultet. Genom åren expanderade projektet och år 2004 blev Studieinspiratörerna en fristående ideell förening. Med expansionen följde även en utvidgning till andra fakulteter.

År 2015 gjordes en omstrukturering av verksamheten och fokus ligger numera åter igen på juristprogrammet.

Våren 2018 satsar föreningen på ett uppsving och har en förhoppning om att rekrytera fler medlemmar som vill bli studieinspiratörer!

Studieinspiratörerna leds av en styrelse med representanter från juristprogrammet.

Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna

StIna har fått flera utmärkelser för sitt mångfaldsarbete, bland annat från Anna Lindhs minnesfond, Lunds kommuns integrationspris och senast Hans-Hugo Bengtsson-stipendiet.