Studieinspiratörerna kommer till din skola

Är du elev eller lärare och vill ha mer information om StIna och få kontakt med en StIna-grupp som kommer till din skola? StIna besöker gymnasieklasser i Skåne för att uppmuntra ungdomar att söka vidare studier.  Studieinspiratörernas förhoppning är att skapa ett mentorskap genom återkommande besök. Kontakta oss för vidare information. 

StIna strävar ständigt efter att utveckla och bredda vår kontakt med gymnasieskolor runtom i Skåne. För närvarande har vi samarbete med skolor i Lund och Malmö.